Wat is de betekenis van: arrest

Een arrest is een uitspraak afkomstig van de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland, de Hoge Raad. Een zaak die bij de Hoge Raad wordt aangebracht wordt een zaak in cassatie genoemd. De uitspraak die de Hoge Raad dan vervolgens doet is het arrest. Een arrest kan zowel een bekrachtiging van een bestreden vonnis of van een eerder arrest bevatten, als een gehele of gedeeltelijke vernietiging ervan, waarbij de rechter in hoger beroep of cassatie opnieuw beslist of (soms) de zaak terugwijst of verwijst.