Wat is de betekenis van: gevolgschade

Schade voortvloeiende uit toegebrachte (materiele) schade, zoals o.a. verlies van inkomsten, gederfde winst en expertise kosten, gemis van besparing etc. Ook wel indirecte schade genoemd. Door het uitsluiten van indirecte (vermogen)schade ontstaat er een aanzienlijke afname van aansprakelijkheidsrisico's. Het uitsluiten van gevolgschade staat veelal opgenomen in algemene voorwaarden.