Wat is de betekenis van: medeverzekerde(n)

Iedere verzekeringspolis kent een verzekeringnemer en verzekerde. Het is vaak mogelijk om medeverzekerde(n) aan te laten tekenen op de polis. Bij bedrijfsmatige verzekeringen kan het wenselijk en voordelig zijn om bijvoorbeeld een nieuwe werkmaatschappij aan te laten tekenen zodat er geen losse nieuwe polis nodig is. Indien er sprake is van meerdere BV's  is het wel belangrijk te controleren in hoeverre de beroepsactiviteiten met elkaar overeenstemmen en volledig zijn.