Wat is de betekenis van: zuivere vermogensschade

Iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen, die niet veroorzaakt wordt door schade aan goederen (zaakschade) of personen (letselschade). Zie tevens beroepsaansprakelijkheid en vermogensschade.