Wat is de betekenis van: no claimverklaring

Dit betreft een verklaring van verzekeringnemer op een bepaald moment onderzoek binnen de onderneming te hebben gedaan naar omstandigheden welke mogelijk later tot een aansprakelijkstelling zouden kunnen leiden. Bekende omstandigheden moeten als mogelijke schade worden gemeld op de aflopende aansprakelijkheidsverzekering. Een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering zal geen dekking bieden bij aansprakelijkstellingen van bekende omstandigheden.

Een No claimverklaring dient u te ondertekenen bij aanvraag als onderdeel van het aanvraagformulier of tussentijdse in geval van risicoverzwaring op een lopende aansprakelijkheidsverzekering.