Wat is de betekenis van: acceptant

Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden. De acceptant aansprakelijkheid wordt ook wel underwriter genoemd. De acceptant kan binnen vastgestelde bevoegdheden bepalen of en tegen welke condities een aansprakelijkheidsverzekering tot stand kan worden gebracht. Een goede acceptant is van grote waarde voor een verzekeraar aangezien deze persoon in staat moet kunnen zijn om onbedoelde risico's buiten de deur te houden en/of te voorkomen dat tegen te lage premiestelling aansprakelijkheidsdekking kan worden gerealiseerd.