Wat is de betekenis van: aansprakelijkstelling

Een partij, persoon of bedrijf juridisch verantwoordelijk stellen voor geleden schade.

Je kunt als persoon, als bedrijf of als ondernemer ook een aansprakelijk stelling ontvangen. Dit is niet hetzelfde als aansprakelijk zijn. Bij een ontvangen aansprakelijkstelling is het van belang uw aansprakelijkheidsverzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en u te onthouden van uitspraken die in het nadeel (kunnen) zijn van verzekeraar. Een aansprakelijkstelling zal normaliter schriftelijk worden ingediend en dient te worden voorzien van motivering én onderbouwing van de geleden schade. Bij een ontvangen aansprakelijkstelling is het voor de snelheid van claimafwikkeling belangrijk om volledige openheid van zaken te geven zodat niet gaandeweg de schadebehandeling nieuwe feiten zichtbaar worden.

Indien u nog niet formeel door een tegenpartij aansprakelijk bent gesteld maar er is wel sprake van een situatie waaruit dit kan ontstaan dan spreken we van een omstandigheid. Aansprakelijkheidsverzekeraars verlangen in hun polisvoorwaarden dat zij zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht, ook bij een omstandigheid. Het uitzetten van dergelijke dreiging naar verzekeraar toe heet een omstandighedenmelding. U hebt hiermee voldaan aan uw meldplicht richting verzekeraar.