Wat is de betekenis van: aanspraak

Een vordering tot vergoeding van schade ingesteld tegen een verzekerde op grond van een beroepsfout.