Wat is de betekenis van: opzichtschade

De aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen die een verzekerde in gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden onder zich heeft (onder zijn opzicht).