Wat is de betekenis van: dagvaarding

Officieel geschrift dat iemand oproept op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met het beslechten van een geschil , of de vervolging van een aan de opgeroepene ten laste gelegd strafbaar feit.