Wat is de betekenis van: beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is een aansprakelijkheid in de vorm van een financieel nadeel (zuivere vermogensschade) geleden door uw opdrachtgever en/of derden voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en dergelijke bij de uitoefening van uw beroep. Aansprakelijkheid wegens handelen in de uitoefening van een beroeps betreft doorgaans aansprakelijkheid uit contract jegens de contractuele wederpartij (BW 6:74). Derden die geen partij zijn bij de overeenkomst en schade lijden door het handelen van een professional, kunnen aansprakelijkheid baseren op onrechtmatige daad (BW 6:162).

Voor de beroepsuitoefening van een professional geldt de norm dat hij/zij dient te handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. De norm geldt zowel voor contractuele aansprakelijkheid als ook voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Bij sommige beroepen kan hiertoe worden verwezen naar beroepsregels, richtlijnen of protocollen vanuit een beroepsvereniging. Het beroepsaansprakelijkheidsrisico dekt u af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het risico op beroepsaansprakelijkheid zal met name bestaan als bij de uitoefening van activiteiten waarbij sprake is van advisering, begeleiding, berekenen, controleren, ontwerpen enzovoorts.