Wat is de betekenis van: collectief contract

Hierbij is met een groep (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of de leden van een vereniging) overeengekomen, om leden van die groep tegen betere polisvoorwaarden te accepteren en/of een lagere premie te bieden. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld het lidmaatschap van een beroepsorganisatie als extra kwaliteit beschouwen en dit belonen met een een premievoordeel. Een deel van de kwaliteit kan immers al door een beroepsorganisatie worden getoetst.