Wat is de betekenis van: direct writer

Een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelingsadviseur ('tussenpersoon') klanten bedient.

Een direct writer kan opverschillende manieren verzekeringen aanbieden; vaak gaat dit per post, via internet of telefonisch. Een direct writer kan een adviserende rol aannemen maar meestal zal zij polissen aanbieden op basis van Execution Only. Bij direct writers die aanbieden op basis van Execution Only probeert men de verantwoordelijkheid van productkeuze juridisch zo veel mogelijk bij de afnemer (de klant) te leggen. Een direct writer is niet per definitie goedkoper als een verzekering afsluiten met adviseur. Direct writers maken vaak veel reclame waardoor er hoge(re) marketingkosten worden gemaakt. Direct writers zijn met name gericht op de particuliere verzekeringsmarkt inclusief zorgverzekeringen en in mindere mate op bedrijfsmatige verzekeringen. Hoe complexer de verzekering hoe minder deze in algemene zin geschikt is om via direct writing op de markt te brengen.