Wat is de betekenis van: vrijwaringsbeding

Als iemand contractueel een ander vrijwaart, zal hij diens verplichtingen dienen over te nemen (waarborging, garantie). In de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen worden de gevolgen van vrijwaringsclausules als supercontractuele aansprakelijkheid van de dekking uitgesloten. Hetzelfde geldt voor boetebedingen.