Wat is de betekenis van: verzekerde hoedanigheid

Voor bedrijfsmatige verzekeringen is het relevant dat op de polis of in de voorwaarden een volledige en juiste verzekerde hoedanigheid staat genoemd.

Uit de verzekerde hoedanigheid moet blijken welke activiteiten een bedrijf verricht. Dat is de onderneming die is verzekerd. Als blijkt dat de verzekerde een ander soort onderneming drijft (of andere bedrijfsactiviteiten verricht) dan aan de verzekeraar was doorgegeven en als verzekerde hoedanigheid is genoteerd op het polisblad, dan is die andere onderneming of bedrijfsactiviteit in beginsel niet verzekerd. De verzekerde hoedanigheid moet dus de gehele lading dekken.

Bij wijzigingen van uw beroepsactiviteiten is het noodzakelijk deze tijdig te laten aanpassen op uw (aansprakelijkheids)verzekering. In geval van risicoverzwaring voor de verzekeraar zal een door verzekerde getekende omstandighedenverklaring moeten worden aangeleverd om de wijziging administratief te kunnen verwerken.