Wat is de betekenis van: onrechtmatige daad

Volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk wetboek is dit: Een inbreuk op een recht van een ander en het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behou