Wat is de betekenis van: coulance uitkering

Van een coulance uitkering is sprake wanneer een verzekeraar een schade vergoedt zonder hiertoe op grond van de polisvoorwaarden verplicht te zijn. Verzekeraar hoeft niet uit te keren maar doet het gedeeltelijk wel.