Wat is de betekenis van: beroepsfout

Nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd handelen of onachtzaamheid bij werkzaamheden die een verzekerde heeft verricht (of door een derde heeft doen verrichten). Hiermee wordt gelijkgesteld een beroepsfout die vanwege een aan een verzekerde toebehorende hoedanigheid. krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.