Wat is de betekenis van: personenschade

Personenschade is alle schade als gevolg van ziekte, lichamelijk en geestelijk letsel (inclusief smartengeld) of overlijden. Personenschade is de verzamelterm voor door derden geleden letselschade en overlijdensschade. Door derden geleden personenschade verzekert u bedrijfsmatig met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).