Wat is de betekenis van: uitlooprisico

De verzekeringsdekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt doorgaans op te bestaan op de einddatum van die verzekering. Na deze datum gemelde schades (het zogenaamde uitlooprisico of staartrisico) vallen dan buiten de verzekeringsdekking.

Dit uitlooprisico kan voor de aansprakelijkheidsverzekering doorgaans optioneel worden ingekocht waarbij tegen betaling van eenmalige vergoeding als percentage van de jaarpremie het uitloop is afdekt voor X jaar. De variabele X bestaat meestal uit 1,2,3,4 of vijf jaar, mede afhankelijk van hoe lang de polis heeft gelopen. Een verzekeraar is niet verplicht dit uitlooprisico aan te bieden tenzij dit in de voorwaarden is opgenomen. Het uitlooprisico zal door verzekeraars in beginsel alleen worden aangeboden bij duurzame staking van activiteiten.Het is in beperkte mate mogelijk het uitlooprisico op voorhand in te kopen.