Wat is de betekenis van: indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel stelt dat een verzekering tegen schade niet mag leiden tot een verbetering van de vermogenspositie in geval van schade. In het Burgerlijk Wetboek staat opgenomen onder artikel 7:960 BW; "het beginsel dat een verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding zal ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken". Je mag er niet beter van worden. Het doel is te voorkomen dat de verzekerde een hogere uitkering uit de verzekeringsovereenkomst kan ontvangen dan de som die zijn werkelijk geleden schade bedraagt.