Wat is de betekenis van: beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (gangbare afkorting is BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken van een gecombineerde dekking met bedrijfsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een onvolledige opgave of onjuiste weergave van de werkelijke beroepsactiviteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Naast het financieel nadeel zal verzekeraar binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook dekking bieden voor wettelijke rente, bereddingskosten en juridische bijstand zover er sprake is van een aansprakelijkstelling waarvoor de verzekering dekking biedt.