Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in Nederland steeds vaker een zuivere claims made dekking

Tot 2021 was het bij de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars gangbaar om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden op basis van beperkte claims made basis. Bij een dergelijke dekking dient de beroepsfout te zijn gemaakt na de ingangsdatum en gemeld gedurende de verzekerde periode. Het zogenaamde inlooprisico was

Tot 2021 was het bij de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars gangbaar om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden op basis van beperkte claims made basis. Bij een dergelijke dekking dient de beroepsfout te zijn gemaakt na de ingangsdatum en gemeld gedurende de verzekerde periode. Het zogenaamde inlooprisico was hierbij voor adviseurs een relevant onderwerp om aan te kaarten richting kandidaat verzekerde. Het eventuele inlooprisico was doorgaans tot vijf jaar retro actief in te kopen tegen eenmalige premieopslag.

Verzekeraar HDI introduceerde in september 2021 haar nieuwe polisvoorwaarden op basis van een zuivere claims made dekking. Bij een dergelijke dekking is het inlooprisico volledig verzekerd mits een beroepsfout is gemeld gedurende de verzekerde periode. Afhankelijk van de polisvoorwaarden is het uitlooprisico dan nog wel een relevant punt van advies bij staking van activiteiten door verzekerde.

Begin 2022 heeft ook verzekeraar Markel haar polisvoorwaarden herschreven. De nieuwe polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid van Markel zijn eveneens op basis van een zuivere claims made dekking. De verwachting is dat ook andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars bij actualisatie van polisvoorwaarden zullen overstappen naar een zuivere claims made dekking. De trend is gezet!

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

24-11-2022

Alta Signa

Alta Signa heeft een maximale tekencapaciteit tot € 10.000.000,- als primaire of excedentdekking beroepsaansprakelijkheid. Als risicodragers fungeren AXERIA IARD (66,67%) en SiriusPoint International Insurance Corporation (33,33%). <br /> <br /> Alta Signa heeft een voorkeur voor de niet standaard consultants in de volle breedte alsmede voor technische beroepen en

Lees verder
19-01-2023

Fraudepoging bij verzekeraar HDI Global Specialty SE

Verzekerden met een polis van HDI Global Specialty SE attenderen wij op een fraudepoging.<br /> <br /> De fraudepoging betreft:<br /> <br /> Vanuit een emailadres wat eindigt op @proton.me is een email aan verzekerden verzonden om de premie over te maken naar een Banco Santander rekeningnummer. Let op! Maak de

Lees verder
23-02-2023

Uitbreiding verzekeringsmogelijkheden voor coaches

Verzekeraar Hiscox heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches als extra categorie opgenomen in hun PrePriced Proposal propostie.  De volgende varianten zijn nu direct te offreren en af te sluiten. Wist u dat u bij ons exact dezelfde premie betaalt als rechtstreeks bij  Hiscox maar dan inclusief

Lees verder
19-04-2023

Online offerte en aanvraagstraat beroepsaansprakelijkheid Markel

Op dit moment zijn we in de laatste fase van ontwikkeling van een online offerte- en aanvraagstraat beroepsaansprakelijkheid via onze website in samenwerking met verzekeraar Markel. Henst & Lunsen heeft de primeur voor Nederland en zal als eerste pilotkantoor gaan werken met deze tool.<br /> <br /> De

Lees verder
12-05-2023

Nieuw bij HDI beroepsaansprakelijkheid nu met cyber add on (eigen schade)

Per heden is het mogelijk bij verzekeraar HDI op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering optioneel  een cyber add on mee te verzekeren. De cyber add on is beschikbaar vanaf € 295,- per jaar en staat open voor alle sectoren! <br /> <br /> De dekking is erop gericht de vermogenspositie van een

Lees verder