Uitbreiding Henst & Lunsen

Per  september is Mr.
Arjen van der Zaan  het team van Henst
& Lunsen komen versterken. Naast
contracttechnische advisering zal Arjen tevens juridische dienstverlening
aanbieden in het verlengde van aansprakelijkheidsverzekeringen. Denk  hierbij aan;
Advisering over (eigen) leveringsvoorwaarden
of branchevoorwaardenBeoordelen verzekeringsdekking bij
accepteren  inkoopvoorwaarden wederpartij  

Per september is Mr. Arjen van der Zaan het team van Henst & Lunsen komen versterken. Naast contracttechnische advisering zal Arjen tevens juridische dienstverlening aanbieden in het verlengde van aansprakelijkheidsverzekeringen. Denk hierbij aan;

  • Advisering over (eigen) leveringsvoorwaarden of branchevoorwaarden
  • Beoordelen verzekeringsdekking bij accepteren inkoopvoorwaarden wederpartij
  • Beoordeling verzekeringsdekking bij maatwerk overeenkomsten
Arjen beschikt over zeer ruime ervaring als acceptant / underwriter bij diverse verzekeraars op het gebied van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen.
Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Beroepsaansprakelijkheid in top 10 oorzaken van zakelijke schades

Zakelijk verzekeraar Allianz heeft een onderzoek uitgevoerd naar de meest voorkomende oorzaken van<br /> schadeclaims in de industriële verzekeringsbranche. In een onlangs verschenen<br /> rapport (Global Claims Review 2014) inventariseert Allianz de meest voorkomende<br /> schadeoorzaken en trends in 11.000 bedrijfsmatige schadegevallen die zich<br /> tussen 2009 en 2013

Lees verder
26-10-2022

Verzekeraar HDI Gerling verfrist dekking ICT gerelateerde risico's

Verzekeraar HDI Gerling heeft uitbreiding van de verzekeringsdekking<br /> beroepsaansprakelijkheid voor ICT gerelateerde risico's doorgevoerd per<br /> 1-1-2015. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Door deze<br /> uitbreiding valt nu ook onder de dekking de aansprakelijkheid vanverzekerden<br /> verband houdende met:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Onopzettelijke<br /> inbreuk op intellectuele eigendomsrechten<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hacken en<br /> malware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans,

Lees verder
26-10-2022

Aanbeveling Kwaliteitseisen CBM 2014

Onlangs is het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2014 verschenen.  Dit protocol is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.'<br /> <br /> Het protocol werkt de

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Algemene voorwaarden achteraf van toepassing verklaren

Hoewel vandaag de dag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed realiseerbaar is zonder dat de aanvrager strikt algemene leveringsvoorwaarden hanteert, blijft het wél aan te raden.<br /> <br /> Wie algemene leveringsvoorwaarden hanteert, moet erop letten dat deze tijdig en juist worden ingebracht. Vuistregel is dat de gebruiker (degene die de

Lees verder