Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (BAV)

â–ºWaarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?

Vanuit de steeds complexer wordende regelgeving in Nederland in combinatie met Europese wetgeving wordt het steeds makkelijker en (helaas) normaler om contractpartijen aansprakelijk te stellen voor vermogensschade. Deze vermogensschade is niet verzekerd op de gewone aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). In de praktijk zien we vaak de noodzaak van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vanwege:

 • Verplichtstelling vanuit overkoepelende beroepsorganisaties
 • Verplichtstelling door opdrachtgevers of bemiddelingsbureaus
 • Verplichtstelling vanuit wetgeving

Lees meer over de noodzaak van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat verzeker ik met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor zuivere vermogensschade die voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming, vergissing, nalatigheid, onzorgvuldigheid of onjuist advies. Voorbeelden van vermogensschade zijn winstderving, verlies van marktaandeel, kosten in verband met vertraging.

Tip: Beschikt uw bedrijf (nog) niet over leveringsvoorwaarden? Wees voorzichtig met het knippen en plakken op andermans leveringsvoorwaarden! Wij hebben een scherpe prijs bedongen voor het opmaken van leveringsvoorwaarden door onze netwerkpartners. Nadere informatie stellen wij u graag beschikbaar.

Welke keuzes kunt / moet u maken?

Bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u vooraf een beperkt aantal keuzes maken om de verzekering zo goed mogelijk op maat van het bedrijf te maken.

 • Wilt u het inlooprisico meeverzekeren?
 • Welk eigen risico kunt u zich veroorloven bij een onverhoopte claim?
 • Welke verzekerde limiet is toereikend?

Verzekerd bedrag

Meestal hanteren de verzekeraars een verzekerd bedrag van € 250.000, € 500.000 of € 1.000.000. Vanzelfsprekend zijn bij maatwerk hogere verzekerde limieten beroepsaansprakelijkheid tot € 5.000.000,- per aanspraak beschikbaar. Het bepalen van het voor u passend verzekerd bedrag is afhankelijk van uw beroep, het soort klanten, al dan niet toepassen van algemene voorwaarden, hoogte van een gemiddelde opdracht en het hiermee samenhangende claimrisico.

Waar u op moet letten bij het vergelijken van offertes

Er is een divers  aanbod van verzekeraars voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit zijn veelal gespecialiseerde verzekeraars. Voor zover dit mogelijk is en in overeenstemming met premieniveau van het offerteverzoek zullen wij altijd trachten meerdere offertes voor u aan te vragen en op de volgende punten te beoordelen:

 • Is de omschrijving van uw beroep / beroepswerkzaamheden correct en volledig?
 • Wat zijn de uitsluitingen?
 • Is er verplichte hantering van uw eigen leveringsvoorwaarden?
 • Wat is de premie en bijbehorende omzet / loongrenzen?
 • Is er verzekeringsdekking voor gevolgschade?
 • Is de offerte voor u praktisch werkbaar?

Mogelijke knelpunten

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan afhankelijk van de branche niet zo maar even worden geoffreerd en geaccepteerd door de verzekeraar(s). In veel gevallen is maatwerk nodig. Een duidelijk beeld van de werkzaamheden, de leveringsvoorwaarden en het relevant kennis- en ervaringsniveau zijn noodzakelijk om een geschikte offerte op tafel te krijgen. In de volgende situaties kan een verzekeraar besluiten om geen offerte af te geven;

 • Omzetafhankelijkheid van te beperkt aantal opdrachtgevers
 • Opleidingsniveau bestuurder(s) niet aantoonbaar
 • Acceptabele inperking van aansprakelijkheid is niet (voldoende) haalbaar
 • Relevante werkervaring ontbreekt
 • Doelgroep is onbekend of buiten de risk appetite van verzekeraar
 • Afwijzing op grond van schadeverleden

Bel ons gerust als de door u gezochte informatie niet is gevonden op 0342-401945Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over beroepsaansprakelijkheid en wat bavspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!