Wat verzeker ik met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van een financieel nadeel toegebracht aan uw opdrachtgever en/ of derden voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en dergelijke door u als opdrachtnemer bij de uitoefening van uw beroep. 

Beroepsaansprakelijkheid kan met name ontstaan bij beroepsactiviteiten met een element van advisering, ontwerp, berekening, dienstverlening etc. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de zuivere vermogensschade (financieel nadeel) tot aan de verzekerde limiet(en) in geval van beroepsaansprakelijkheid. Let op; Verzekeringsdekking zal bestaan voor beroepsfouten ontstaan na ingangsdatum en gemeld gedurende de verzekerde periode. Het is een veelgemaakte misvatting dat na afronding van een opdracht uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering veilig kunt opzeggen. Een beroepsfout zal immers niet altijd direct zichtbaar zijn en kan zich ook na verloop van tijd openbaren (uitlooprisico).  

Verzekerde werkzaamheden

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor door derden geleden zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis. De verzekerde beroepsactiviteiten kunnen ook worden beschreven in de polisvoorwaarden. De verzekerde hoedanigheid is een samenvatting van de feitelijke werkzaamheden waarvoor dekking bestaat. Het is erg belangrijk dat hierbij geen misverstanden kunnen ontstaan over wat wel of niet onder de dekking valt. 

Dekkingsgebied

Een BAV verzekering zal tenminste dekking bieden voor de genoemde activiteiten uitgevoerd binnen Nederland ten behoeve van Nederlandse opdrachtgevers voor opdrachten waarop het Nederlands recht van toepassing is. Voor veel beroepen is het eenvoudig om een dekking voor de gehele Europese Unie of Europese Economische Ruimte te realiseren. Zodra er sprake is van omzet (directe of indirect) gerealiseerd in de VS of Canada worden de verzekeringsmogelijkheden aanzienlijk beperkt en zijn de premies gemiddeld fors hoger. Dit hangt samen met een hogere claimfrequentie en duurdere juridische verweerkosten aldaar.  

Naast dekking van het financieel nadeel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook vergoeding van;

 • juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling 
 • wettelijke rente
 • kosten in verband met tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure
 • bereddingskosten
 • schaderegelingskosten
 • kosten van verweer bij alternatieve geschillenbeslechting (niet standaard)
 • reconstructiekosten (niet standaard)

Om risico's beheersbaar te maken én te houden is het belangrijk en wenselijk om contractueel uw aansprakelijkheidsrisico te limiteren. Ook hiervoor zijn wij uw sparringspartner. 

Naast zuivere vermogensschade (beroepsaansprakelijkheid) is ieder bedrijf aansprakelijk te stellen voor door u of door medewerkers veroorzaakte zaak- en personenschade.  Dit verzekert u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Bedrijfsaansprakelijkheid is niet automatisch gedekt op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering maar is vaak wel als optie mee te verzekeren. 

Wat is niet verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt in beginsel alleen zuivere vermogensschade toegebracht aan derden. Veelal is niet verzekerd;

 • eigen schade ( honorarium - salarissen - onkosten van uzelf - opnieuw presteren)
 • zaak- en personenschade (bedrijfsaansprakelijkheid vaak optioneel)
 • bestuurdersaansprakelijkheid (beperkt optioneel voor externe rechtspersonen) 
 • boetes - garanties - aansprakelijkheid verhogende bedingen 
 • bekende omstandigheden
 • fraude / opzet / vermogensdelicten etc
 • intellectuele eigendomsrechten 

Wilt u weten of beroepsaansprakelijkheid voor u een relevant risico is? Informeer bij onze specialisten op 0342-401945.Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over beroepsaansprakelijkheid en wat bavspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!