Een Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor de actuaris met certificering

De actuaris die op freelance basis werkzaam is bij verzekeraar(s) zal snel te maken krijgen met een verzekeringseis voor een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, al dan niet opgelegd via bemiddelingsbureau.

Beroepsaansprakelijkheid actuaris certificerend

De actuaris die op freelance basis werkzaam is bij verzekeraar(s) zal snel te maken krijgen met een verzekeringseis voor een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, al dan niet opgelegd via bemiddelingsbureau. Certificerend of niet, wij hebben verzekeringsmogelijkheden. De jaarpremies beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van omzetniveau en verzekerde limieten en beginnen voor de niet certificerend actuaris bij € 360,- per jaar exclusief assurantiebelasting.

Preventiemaatregelen
Gelet op het soort opdrachtgevers zal het voor u in de praktijk niet makkelijk haalbaar zijn om algemene voorwaarden van toepassing te verklaren waarmee u uw aansprakelijkheid beperkt. Dat wil niet zeggen dat u ongebreidelde aansprakelijkheid moet accepteren. Wij raden u aan een concrete verzekerde limiet af te stemmen met opdrachtgever / bemiddelingsbureau zodat u niet voor het meerdere aansprakelijk kunt worden gesteld. Onverzekerde restrisico's moet u zoveel mogelijk buiten de deur houden!

Behoefte aan een verzekering op maat?
Wij informeren u graag over de verzekeringsmogelijkheden voor u als actuaris! Vraag direct uw offerte op

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

De heer Van Lunsen begrijpt de behoeften van ondernemers en weet hoe cruciaal het is om praktisch mee te denken en snel te handelen. Hij is deskundig, houdt zich aan zijn afspraken en regelt zaken efficiënt, zonder direct facturen te sturen. Deze uitstekende service is de reden waarom ik graag klant blijf en zijn diensten belangeloos graag aanbeveel.

Reactie van Sergio (bestuurder van een concern)
Beoordeeld met een
10

Kundig en snel. Stelt niet te veel vragen, maar wel de juiste. Geeft helder advies en waar op te letten.

Reactie van Jack
Beoordeeld met een
10
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

  • Door derden geleden financiële vermogensschade
  • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • Vergoeding van wettelijke rente
  • Vergoeding schaderegelingskosten
  • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

  • Opzet, fraude en vermogensdelicten
  • Bekende fouten
  • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
  • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.