Een Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor de mediator (niet zijnde echtscheidingsbemiddelaar)

Als mediator (niet zijnde echtscheidingsbemiddelaar) kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade. Dit risico kunt u afdekken met een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Het betreft hier conflictbemiddeling; een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Het doen van alimentatieberekeningen en het opstellen van echtscheidingsconvenanten valt hier niet onder (zie echtscheidingsbemiddelaar).

Als mediator (niet zijnde echtscheidingsbemiddelaar) kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade. Dit risico kunt u afdekken met een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid voor beroepsfouten
Iedereen laat weleens een steekje vallen. Ook bij u kunnen fouten, vergissingen of onzorgvuldigheden voor komen. Dit kan vervelende financiële consequenties hebben voor u en uw cliënten.

Preventiemaatregelen
Uiteindelijk wilt u voorkomen dat uw relaties met uw cliënten verstoort raken als gevolg van een schadeclaim. U kunt een aantal maatregelen treffen om de risico’s op een aansprakelijkstelling zo veel mogelijk te beperken.

 • Nauwkeurige beschrijving van de opdracht in de offerte en/of overeenkomst van opdracht.
 • Het hanteren van algemene voorwaarden met een juiste inperking van uw aansprakelijkheid
 • Verstrekken van uw algemene voorwaarden aan uw klanten.
 • Afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een mediator start bij € 270,- per jaar. Wij informeren u graag over de verzekeringsmogelijkheden! Klik hier voor uw offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Fijne snelle en goede service

Reactie van Michael Kok

Top! Goed advies, open en duidelijke communicatie. Verwachtingen worden waargemaakt.

Reactie van Wim
Beoordeeld met een
8
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.