Een Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor de nOAB Administratie/belastingadvieskantoor

Als NOAB administratiekantoor en belastingadviseur kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade. Dit risico kunt u afdekken met een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een NOAB administratiekantoor en belastingadviseur is lid van de NOAB en houdt zich onder andere bezig met het inrichten, beoordelen en/of voeren van administraties alsmede het ontwerpen en opstellen van jaarstukken, het analyseren en interpreteren van aan een administratie ontleende gegevens of het geven van advies op grond van die gegevens, het verzorgen van belastingaangiften en het verzorgen van eventueel daaruit voortvloeiende bezwaarschriften, voor zover deze gericht zijn op het Nederlandse belastingrecht (incluis verdragsrecht) alsmede het aan- en afmelden bij uitvoeringsinstellingen, ziektekostenverzekeraars, de Belastingdienst, Arbo-diensten, pensioenverzekeraars en Ziektewetvervangende verzekeraars. Tevens kan het voorkomen dat er sprake is van algemeen belastingadvies (indien en voor zover gericht op het Nederlandse belastingrecht).

Als NOAB administratiekantoor en belastingadviseur kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade. Dit risico kunt u afdekken met een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid voor beroepsfouten
Iedereen laat weleens een steekje vallen. Ook bij u kunnen fouten, vergissingen of onzorgvuldigheden voor komen. Dit kan vervelende financiële consequenties hebben voor u en uw opdrachtgevers.

Preventiemaatregelen
Uiteindelijk wilt u voorkomen dat uw relaties met uw opdrachtgevers verstoort raken als gevolg van een schadeclaim. U kunt een aantal maatregelen treffen om de risico’s op een aansprakelijkstelling zo veel mogelijk te beperken.

 • Nauwkeurige beschrijving van de opdracht in de offerte en/of overeenkomst van opdracht.
 • Het hanteren van algemene voorwaarden met een juiste inperking van uw aansprakelijkheid
 • Verstrekken van uw algemene voorwaarden aan uw klanten.
 • Afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een NOAB administratiekantoor start bij € 415,- per jaar bij een minimum verzekerd bedrag van € 500.000,- per aanspraak. Wij informeren u graag over de verzekeringsmogelijkheden! Vraag hier uw offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de hoedanigheid als NOAB administratiekantoor.

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Professioneel en duidelijk advies gekregen over mijn afgesloten verzekering. Een erg fijn contact gehad met Jeroen.

Reactie van Michaël Janssen

Uitstekend, is in één woord de dienstverlening door Henst en Lunsen. Zowel de begeleiding bij de keuze voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als de communicatie, correct en punctueel. De menselijke maat in een digitaal tijdperk: hoe 'up to date' kun je zijn? Henst en Lunsen loopt echt voorop hier!

Reactie van Roeland
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.