beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor ZZP'ers

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP'ers is beschikbaar vanaf € 268,- per jaar.

Veel ZZP'ers zijn actief in de branches:

 • Zakelijke dienstverlening
 • Technische - adviserende beroepen
 • Medische en paramedische beroepen

Bent u als ZZP'er actief in de bovengenoemde branches? Zorg voor de juiste aansprakelijkheidsverzekering!

Zorg allereerst voor goede algemene voorwaarden. Wees voorzichtig met het knippen en plakken op andermans leveringsvoorwaarden! Afhankelijk van uw specifieke werkzaamheden, opdrachtgevers en werkgebied zijn er standaard voorwaarden beschikbaar bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel. Wij adviseren u echter altijd om uw algemene voorwaarden op juistheid en actualiteit te laten toetsen door een jurist.

Het hebben van leveringsvoorwaarden alleen is niet voldoende. Zorg ervoor dat u op de juiste wijze kunt reproduceren dat uw opdrachtgever(s) ook daadwerkelijk uw voorwaarden hebben ontvangen. De opdrachtverwerving of verstrekking loopt voor veel ZZP'ers via intermediairs. In dergelijke situaties zijn vrijwel altijd de contractvoorwaarden van het intermediair van toepassing. Blijf ook dan alert bij het ondertekenen van contracten en doe gerust een beroep op de redelijkheid en billijkheid van het bemiddelingsbureau. Vaak is het hebben van adequate verzekeringsdekking een contractuele verplichting!

Tip 1 voor de ZZP'er: Combineer uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Weet dat u voor een losse verzekering meer aan premie kwijt bent? Combineer daarom uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U bent voordeliger uit en bovendien voorkomt dit onderling afschuiven tussen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Tip 2 voor de ZZP'er: Bepaal uw maximale (beroeps)aansprakelijkheid óók als er sprake is van een modelovereenkomst.

Het is toegestaan uw aansprakelijkheid naar redelijkheid en billijkheid te limiteren binnen de modelovereenkomst. U voorkomt hiermee mogelijk onvoldoende verzekerd te zijn met uw aansprakelijkheidsverzekering. Helderheid vooraf op dit punt voorkomt (financiële) ellende. Door uw aansprakelijkheid contractueel te limiteren kunt u volstaan met een lagere verzekerde limiet. Dat scheelt u weer verzekeringspremie.

Tip 3 voor de ZZP'er: Schakelt u weleens een collega ZZP'er die hetzelfde soort werkzaamheden als u verricht?

Zorg dan dat ook de bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) is meeverzekerd op uw polis. Leg schriftelijk vast dat deze "externe derde" zelf adequate verzekeringsdekking moet hebben. De door u ingeschakelde ZZP-er kan immers ook zelf rechtstreeks worden aangesproken. Door hierop te wijzen beschermt u tevens uzelf.

Tip 4 voor de ZZP'er: Doe uzelf niet tekort. Een goed advies maakt uw premie niet duurder maar voorkomt wél teleurstelling bij een schadeclaim.

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Jeroen van Lunsen heeft mij geduldig en vakkundig geholpen bij het vinden en afsluiten van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als zelfstandige software ontwikkelaar. Dank daarvoor!

Reactie van Adrien

Bij Henst en Lunsen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, enorm accuraat en kundig advies mede daardoor een snelle afwikkeling. Geef mij vertrouwen om ook andere verzekeringen af te sluiten.

Reactie van Taco
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.