Inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen worden in Nederland sinds eind jaren negentig meestal aangeboden volgens het "beperkte claims made principe". Het claims made principe geeft in de basis verzekeringsdekking wanneer een schade is gemeld gedurende de verzekeringsperiode. Het staartrisico (uitlooprisico) is hierbij voor verzekeraar niet of beperkt aanwezig. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt speelt ook een rol als het inlooprisico op de verzekering is beperkt in de polisvoorwaarden. Dit is vaak het geval als er geen sprake is van een (aansluitend) voorliggende verzekering. 

Er zijn verschillende scenario's denkbaar zoals :

  • De ondernemer sluit direct vanaf start ondernemerschap beroepsactiviteit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • De ondernemer sluit later een beroepsaansprakelijkheidsverzekering terwijl de beroepsactiviteiten al zijn gestart ( inlooprisico aanwezig)
  • De ondernemer beëindigt zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inloopdekking mogelijk op nieuwe polis)
  • De ondernemers beëindigt zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit geen nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering (uitlooprisico relevant om te beoordelen)

Voorbeelden

In de praktijk komen we vaak tegen dat een ondernemer, enkele jaren na zijn start, opeens het onderwerp beroepsaansprakelijkheid op zijn agenda ziet verschijnen. Een opdrachtgever stelt het als eis voor een mooie klus. De verzekeringsdekking komt vervolgens tot stand zonder het inlooprisico mee te verzekeren.  Hoewel de ondernemer dacht zijn verzekering nooit nodig te hebben ontvangt deze op een dag toch een aansprakelijkstelling. De aansprakelijkstelling heeft betrekking op een afgeronde opdracht in het eerste jaar van de ondernemer. Er was toen nog geen verzekering afgesloten. De ondernemer heeft nu wel een verzekering en de schademelding is wel gedaan binnen de verzekeringsperiode, het handelen of nalaten heeft echter betrekking op de periode voordat de verzekering tot stand is gekomen. Er is geen verzekeringsdekking! Dit voorkomen we door het inlooprisico mee te verzekeren.  Het meeverzekeren van 1 jaar inlooprisico kost circa gemiddeld 25% tot 45% van de jaarpremie als eenmalige opslag.

Wat we regelmatig zien, zijn ZZP'ers die na een periode van zelfstandig ondernemerschap terugkeren naar een loondienstverband. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering laten zij direct beëindigen zonder het uitlooprisico mee te (willen) verzekeren.  Komt er toch een schademelding binnen na de verzekeringsperiode dan is deze ondernemer meestal niet verzekerd!  Dit voorkomen we door het uitlooprisico in overleg met cliënt af te dekken. Voor sommige beroepen of beroepsgroepen is het uitlooprisico geheel of gedeeltelijk afgedekt. De mogelijkheden voor het meeverzekeren van inloop- en uitlooprisico verschillen per verzekeraar. 

Tips:

  • Beëindig uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet zonder eerst goed na te denken over het potentiële uitlooprisico
  • Informeer bij uw adviseur over de opties en bijbehorende kosten voor inkopen van het uitlooprisico
  • Wees voorzichtig bij een overstap naar een andere verzekeraar en toets of er een hiaat ontstaat

Het inloop- en uitlooprisico is bij maatwerk in te kopen meestal tot vijf jaar. De tarieven verschillen iets per verzekeraar en zijn afhankelijk van de duur van het in- of uitlooprisico. Vijf jaar uitlooprisico is gemiddeld in te kopen tegen 100%  eenmalige opslag van de jaarpremie. Bij sommige verzekeraars is er standaard inloop - uitloopdekking geclausuleerd. Heeft u een vraag over inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheid? Stel uw vraag per mail of bel ons op 0342-401945Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over beroepsaansprakelijkheid en wat bavspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!