Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Door steeds complexere regelgeving in Nederland in combinatie met Europese wetgeving wordt het steeds makkelijker en (helaas) normaler om contractpartijen aansprakelijk te stellen voor geleden vermogensschade. De 'claimcultuur' krijgt ook in Nederland steeds meer voet aan de grond. Opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus verlangen steeds vaker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als extra zekerheid bij ingeschakelde zelfstandigen. 

Zuivere vermogensschade is doorgaans uitgesloten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor (AVB). In de praktijk zien we de noodzaak van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vanwege:

 • Professionaliteit van uw organisatie / bedrijf
 • Verplichtstelling vanuit overkoepelende beroepsorganisaties
 • Verplichtstelling bij benoeming door rechtbank ( curatoren, bewindvoerders en mentoren)
 • Verplichtstelling door opdrachtgevers / bemiddelingsbureau
 • Verplichtstelling vanuit wetgeving
 • Risicobeheersing
 • Onderdeel bij aanbesteding (aflopende dekking in beginsel niet mogelijk)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is relevant wanneer derden door uw toedoen vanwege een fout, nalaten of onzorgvuldig handelen financieel nadeel leidt / kan leiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • De advocaat die een termijn laat verlopen
 • De accountant die ten onrechte  een jaarrekening certificeert
 • De consultant waarvan de adviezen verkeerd uitpakken
 • De automatiseerder met fouten in ontwikkelde software
 • De ingenieur met een verkeerde berekening in een ontwerp

Als het hoogst denkbare financieel nadeel binnen uw beroepsactiviteiten niet uit eigen financiële reserves van uw bedrijf kan worden opgevangen, dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Er is immers een directe bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming. Verzekeringsdekking kan ook wenselijk zijn vanuit de keuze om expertise en juridische verweerkosten te willen afwentelen op een verzekeraar in geval van een - al dan niet onterechte - aansprakelijkstelling.

Verplichtstelling

Voor diverse beroepen is er een verplichting tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit kan volgen uit wetgeving maar ook een vereiste zijn vanuit overkoepelende beroepsorganisaties. Steeds vaker is er bovendien een contractuele verzekeringsplicht overeengekomen met opdrachtgever of indien er sprake is van tussenkomst van een bemiddelingsbureau.

Soorten verplichtstelling

Een concrete verplichtstelling tot verzekeren door opdrachtgever, wetgever of branche organisatie stelt eisen aan de (minimale) hoogte van de verzekerde som.  Een verplichtstelling door opdrachtgever is vaak wél onderhandelbaar. Een dergelijke verzekeringseis dient proportioneel en redelijk te zijn overeenkomstig de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Een algemene verplichtstelling tot verzekeren door opdrachtgever of branche organisatie staat vaak beschreven als "verplichting tot het afsluiten van adequate aansprakelijkheidsverzekering".  Hieruit volgt óók benodigde verzekeringsdekking voor bedrijfsaansprakelijkheid (AVB).

Binnen modelovereenkomsten is het hebben van een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering een toegepast instrument om aantoonbaar te maken dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. 

Wilt u vrijblijvend een offerte voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontvangen? Klik hier Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over beroepsaansprakelijkheid en wat bavspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!