Een Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor de projectmanager constructies

Als projectmanager constructies kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade, bijvoorbeeld door een fout in een verstrekt advies. Dit risico kunt u afdekken met een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Als projectmanager constructies kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade, bijvoorbeeld door een fout in een verstrekt advies. Dit risico kunt u afdekken met een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid voor beroepsfouten
Iedereen laat weleens een steekje vallen. Ook bij u kunnen fouten, vergissingen of onzorgvuldigheden voor komen. Dit kan vervelende financiële consequenties hebben voor u en uw opdrachtgevers.

Preventiemaatregelen
Uiteindelijk wilt u voorkomen dat uw relaties met uw klanten verstoort raken als gevolg van een schadeclaim. U kunt een aantal maatregelen treffen om de risico’s op een aansprakelijkstelling zo veel mogelijk te beperken.

 • Nauwkeurige beschrijving van de opdracht in de offerte en/of overeenkomst van opdracht.
 • Het hanteren van algemene voorwaarden ( bijvoorbeeld DNR 2011)
 • Verstrekken van uw algemene voorwaarden aan uw klanten.
 • Afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie voor een projectmanager constructies start bij € 545,- per jaar. Wij informeren u graag over de verzekeringsmogelijkheden! Klik hier voor uw offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

De heer Van Lunsen begrijpt de behoeften van ondernemers en weet hoe cruciaal het is om praktisch mee te denken en snel te handelen. Hij is deskundig, houdt zich aan zijn afspraken en regelt zaken efficiënt, zonder direct facturen te sturen. Deze uitstekende service is de reden waarom ik graag klant blijf en zijn diensten belangeloos graag aanbeveel.

Reactie van Sergio (bestuurder van een concern)
Beoordeeld met een
10

Na het lang voor me uit te hebben geschoven heb ik bij Henst & Lunsen aangeklopt voor hulp bij het aanvragen van een AOV. Na een een gesprek over mijn situatie (ZZP ITer) en wensen kwamen ze met twee passende voorstellen. Op basis van Bob zijn vakundige uitleg heb ik een weloverwogen keuze kunnen maken. Fijn contact en vakkundig advies, ik kan ze zeker aanraden.

Reactie van Chris Blom
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.