Grafisch Ontwerper

Als  grafisch ontwerper of grafisch ontwerpburo kunt u o.a. aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade. Dit risico dekt u af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid voor beroepsfouten 
Iedereen laat weleens een steekje vallen. Ook in uw beroep komen fouten, vergissingen of onzorgvuldigheden voor Dit kan grote financiële consequenties hebben voor u en uw opdrachtgevers.

Preventiemaatregelen
Uiteindelijk wilt u voorkomen dat uw relaties met uw klanten verstoort raken als gevolg van een schadeclaim. U kunt een aantal maatregelen treffen om de risico’s op een aansprakelijkstelling zo veel mogelijk te beperken.

  • Nauwkeurige beschrijving van de opdracht in de offerte en/of overeenkomst van opdracht.
  • Het hanteren van goede algemene voorwaarden
  • Verstrekken van uw algemene voorwaarden aan uw klanten.
  • Afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een grafisch ontwerper start bij € 270,- per jaar bij een verzekerde limiet van maximaal € 250.000,- per aanspraak.

Wij informeren u graag over de verzekeringsmogelijkheden!  Neemt u contact met ons op via telefoonnummer 0342-401945 of Klik hier voor uw verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid.